Sunday, August 19, 2007

Pakiusap

Mag-Filipino naman tayo...

Naiblog ko na rito dati ang tungkol sa kundiman. Isang mambabasa, si Lou S, ay humiling na maglagay daw ako ng halimbawa ng kundiman sa susunod na post. Kaya heto, isa sa mga pinaka-imortal na kundimang kinatha ni Francisco Santiago na pinamagatang Pakiusap. Dahil karaoke, makikita ninyo ang lyrics sa malalim na Tagalog sa mismong video. Kasunod nito ang salin ko sa Ingles. Mabuhay ang wikang Filipino!

(I have written about kundiman in this blog before. A reader, Lou S, asked if I could put a sample of kundiman in my next post. So here it is, one of the immortal masterpieces penned by Francisco Santiago called Pakiusap "Supplication". Since it's in karaoke, you can see the lyrics in classical Tagalog in the video itself. My translation to English is written below. Love live the Filipino language!)

Even if thou art sleeping, my sweet love,
I beg thee to look upon he who bids thee farewell.
Slowly open thy window, my dear,
Gaze upon him and have mercy
For he hath loved thee so much.

Though I lack wealth and ambition,
I offer thee my solemn vow
And my unending affection.

I beg thee: have mercy on me.
For even until death, I hath only loved once.
I hath only loved thee and forever shall it be.

4 comments:

Anonymous said...

Hi Kabayang Marlon,
Thanks for leaving a short message in my Kundiman Blog page. I just browsed into your Blog. I enjoy the sights. If I may, can I copy your English translation of the Tagalog lyrics of "Pakiusap"? I would like to post it in my Kundiman page for the benefit of foreign visitors. Pwede po ba?

Marlon said...

Hello!

Walang problema basta ililink mo na lang ang aking blog sa iyo at isa-cite mo kung saan nanggaling ang translation ;-)

Mabuhay ka!

M.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Kamusta uli Kabayan,
Salamat sa pagbibigay daan ninyo sa kahilingan kong i-post sa aking Kundiman Blog Page ang inyong salin sa Ingles ng Kundimang "Pakiusap". Inilagay ko ang panggalan ninyo bilang tagapagsalin pero hindi kasama ang inyong 'surname' dahil hindi ko alam ang inyong apelyido. Tingnan nyo ito: "Pakiusap".

Naglagay din ako ng link papunta sa inyong Blogpage at makikita nyo ito sa "Interesting Links". Sana kung may panahon kayo ay isalin nyo rin sa wikang Ingles ang iba pang mga Kundiman.

Salamat at Mabuhay kayo!

-ian